اصلاحات عمده نیازمند تغییر قانون اساسی یا داشتن یک دیوان عالی متفاوت است
۱۳۹۶-۰۸-۱۰
جریمه ی رانندگی در ماساچوست
۱۳۹۶-۰۸-۱۰