اعتراض عجیب و غریب و ضدروسی گروهی از مخالفان ترامپ
۱۳۹۶-۰۵-۱۹
درگیرى پلیس با مخالفان ترامپ در مراسم تحلیف و متفرق کردن آنها با گاز فلفل در واشنگتن؛ نجات یک کودک از وسط درگیری
۱۳۹۶-۰۵-۱۹
 

آزاد شدن ایرانی بازداشت شده در نتیجه قانون جدید ورود در فرودگاه

ویدئوهای خبری
 
 

 

 

آزاد شدن ایرانی بازداشت شده در نتیجه قانون جدید ورود در فرودگاه.

 
 
آخرین ویدئوها: