بررسی کتاب هفته


آمریکا شناسی

پروفسور حمید مولانا استاد علوم ارتباطات اجتماعی در دانشگاه جرج واشنگتن ایالات متحده آمریکا، با توجه به تجربه پنجاه ساله ای که از زندگی در آمریکا دارد، تلاش دارد تا مخاطب کتاب خود را به شناخت واقع بینانه ای نسبت به ایالات متحده آمریکا برساند. و در این مسیر به مراحل اوج و فرود این سرزمین و تفاوت بین آمریکا و آمریکایی‌ها نظر دارد.
کتاب «امریکا شناسی» در 3 بخش کلی «شناخت جامعه»، «شناخت نظام» و «شناخت فرهنگ» به معرفی جامعه آمریکا می‌پردازد. فصل ابتدایی کتاب با عنوان «شناخت جامعه» است.
فصل دوم کتاب که با هدف شناخت نظام حاکم بر آمریکا نگاشته شده‌ است.

و در فصل سوم کتاب، مباحث فرهنگی نخبگان، صنایع فرهنگی و رسانه‌ها، آزادی و کنترل بیان، امریکا به کجا می‌رود؟ و فراز و فرود قدرت مطح می‌شود.
نویسنده در مقدمه این اثر می نویسد: "شما در این کتاب مشاهده خواهید کرد که آمریکا ساده و در عین حال پیچیده، گیج کننده، پر از تناقض و همچنین فریبنده، متنوع، یکنواخت و بزرگ است. برای مثال، ما امروز فرهنگ مصرف گرایی دنیا را به ارث برده ایم برای بسیاری از مردم، زندگی در آمریکا جذاب و دلربا به نظر می رسد، اگر برخی از عادت های آمریکایی ها به دیگر ملت ها سرایت کند، جهان نیاز سه برابر خواهد داشت و افزون بر آن آلودگی محیط زندگی نیز چندین برابر خواهد شد..."


بیشتر مطالعه شده:

ارسال این به یک دوست